Vybavení domu

Z důvodu úspory energie, zlepšení komfortu, zvýšení soběstačnosti a šetrnosti k životnímu prostředí instalujeme do domů zařízení a vybavení, které nám napomáhá snížit náklady.

ČOV

Čistička Odpadních Vod

Jedná se o levnou, vysoce účinnou a ekologickou likvidaci domovních odpadních vod. Vyčištěnou vodu lze vypouštět do jakéhokoli odvodu vody nebo recyklovat k zavlažování zahrady. Zajišťuje úsporu za stočné nebo vývoz kalu fekálním vozem. Vhodná pro rodinné domy do 5 osob.

ČOV

Retenční nádrže

Retenční nádrže na vodu

Nádrž umístěna na pozemku pod terénem, která je určena k akumulaci dešťové vody a poskytuje zdroj k zavlažování zahrady nebo ke splachování ná WC.

Retenční nádrže

Rádi vám poradíme

Zavolejte nám na +420 773 700 333 nebo nám napište