Zelená dotace

Poskytujeme komplexní služby pro získání dotace Nová zelená úsporám.

Vyřídíme za vás dotaci Nová zelená úsporám (NZU)

Poskytujeme komplexní služby pro získání dotace Nová zelená úsporám.

Vypracujeme pro vás:

  • projekt
  • kalkulaci
  • vyřídíme za vás žádost o dotaci
  • zajistíme realizaci (zateplení domu, výměny oken, zateplení a hydroizolaci plochých střech, zelené střechy)

Žádost o dotaci obnáší následující úkony:

  • analýza dotačních možností
  • příprava a sběr nutných podkladů, které slouží jako příloha k žádosti o dotaci
  • přípravu žádosti o dotaci samotnou
  • podání žádosti a řízení celého procesu ke zdárnému konci

veritas-zelenedomy-dotace-zelena.png

materialy-drevostaveb.png

Kolik zaplatíte za vyřízení dotace NZU?

Za vyřízení dotace zaplatíte z vlastních zdrojů 25 000 Kč. Další náklady spojené s vyřízením dotace je hrazeno ze samostatné dotace.

Vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám stojí 50 000 Kč. Za vyřízení dotace platíte až po čerpání dotace.

V případě neúspěšného čerpání neplatíte nic. Náklady spojené s vyřízením dotace jsou 50 000 Kč, kdy tato částka je hrazena samostatnou dotací na vyřízení ve výši 25 000 Kč. Náklady na vyřízení dotace jsou v plné míře uznatelným nákladem.

Po odečtení dotace na dotaci zaplatíte za vyřízení 25 000 Kč. V případě, že provedená opatření nepřesáhnou dvojnásobek možné čerpané dotace, je příspěvek až 37 500 Kč

Dotace pro vaše lepší bydlení

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Oblast A

Oblast B

Oblast C

Zateplení, výměna oken a dveří

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Zvýhodněny jsou úspornější domy, zpravidla více využívající energii z obnovitelných zdrojů.

Efektivní využití zdrojů energie Výměna kotlů na tuhá paliva v rodinných domech ve vlastnictví fyzických osob provedená po 15. červenci 2015 je podporována v rámci „kotlíkových dotací“. Více informací na www.sfzp.cz/kotlikovedotace

Podpora

Podpora na zpracování odborného posudku

Oblast podpory A – dotace max. 25 000Kč
Oblast podpory B – dotace max. 35 000Kč
Oblast podpory C – dotace max. 5 000Kč

Více informací zde

Doplňkové oblasti podpory

Zelené střechy

Fixní dotace 800 Kč/m2. Lze žádat současně s podáním žádosti v oblasti podpory A nebo B

Využití tepla z odpadní vody
Nákup bytu – fixní dotace 1300 Kč/m2, maximálně 200 000 Kč – pro fyzickou osobu – první nabyvatel
Stínící technika – fixní dotace až 1000 Kč/m2

Dotace na naše domy a Nová Zelená Úsporám

Pro snížení provozních nákladů je vyhlášen dotační program Nová Zelená Úsporám. Která finančně napomáhá výstavbě nového objektu, rekonstrukci nebo také k zpracování odborného posudku

Více informací na www.veritastherm.cz nebo www.novazelenausporam.cz

Dotace na naše domy a Nová Zelená Úsporám

Energetické poradenství

Více informací na www.veritastherm.cz

Rádi vám poradíme

Zavolejte nám na +420 773 700 333 nebo nám napište